Steunpunt Huiselijk Geweld

Zit je in de problemen? Dan is het mogelijk om hulp te krijgen van instanties. We geven je tips hiervoor. 

Kindermishandeling

Kindermishandeling moet gemeld worden bij de politie en kinderbescherming. 

Partnergeweld

Is er sprake van geweld tussen jou en je partner? Meld het dan bij de politie en zoek professionele hulp. 

Ouderenmishandeling

Ouderen die mishandeld worden, moeten hier direct melding van doen bij de politie. Dan vindt er onafhankelijk onderzoek plaats. 

Forum

Als de spanningen thuis oplopen

Wanneer er thuis veel spanningen zijn of ruzies met geweld, dan is het een oplossing om professioneel hulp te vragen. 

Let op de signalen

 

Vaak zijn er al signalen dat mensen niet helemaal goed reageren op stress of spanningen. Misschien schreeuwen ze of gooien met objecten. Het kan gaan om huiselijk geweld of intimidatie op de werkvloer. Dat moet je nooit pikken. Je doet direct aangifte: bij de politie of bij je leidinggevende. 

Praat erover!

Denk niet dat conflicten vanzelf overgaan. Je moet er iets aan doen. Praat erover. Accepteer nooit grensoverschrijdend gedrag. 

Wat moet ik doen?

w

Anoniem meldpunt

Denk je dat er een probleem is bij de buren of familie? Dan kun je dit gerust melden. Dat is niet klikken, maar helpen. 

Ga in gesprek

Zelf problemen? Meld het bij de politie of slachtofferhulp. Blijf van Mijn Lijf is ook een organisatie die jou kan helpen.

Advies en hulp

Je hoeft het niet alleen te doen. Praat erover, vraag advies en verbeter je leven. Er zijn wegen die naar verbetering leiden.

Kindermishandeling

Kinderen raken getraumatiseerd door jarenlange kindermishandeling. Je kunt er iets aan doen: meld het bij de juiste instanties als je denkt dat kinderen mishandeld worden. Denk aan de kinderbescherming of politie. Ze zullen je zeker adviseren en helpen. 

NIEUWS

Voorbeeld bericht

Voorbeeld bericht

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Voorbeeld bericht

Voorbeeld bericht

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Voorbeeld bericht

Voorbeeld bericht

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Contact

Pin It on Pinterest